Studia wyższe - szansa czy pułapka

Szkolnictwo wyższe jest obecnie dużo bardziej dostępnym dobrem, aniżeli jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Z tego powodu większość absolwentów szkół średnich decyduje się na kontynuowanie edukacji na studiach. Jednakże, o ile kiedyś kojarzyły się one z prestiżem i ponadprzeciętną wiedzą i inteligencją, to teraz wskutek obniżenia wymogów i masowego przyjmowania nowych studentów na uczelnie, studia zaczęły kojarzyć się z instytucją produkująca bezrobotnych na skalę masową. Czy w tego typu określeniach jest choć trochę prawdy, czy też są one zwykłą złośliwością?

Nauka

Nie da się ukryć, że polski rynek pracy nie jest wystarczająco duży, by zapewnić pracę wszystkim absolwentom uczelni wyższych. Taki przerost jest skutkiem między innymi prowadzonej od lat rządowej propagandy edukacyjnej, która miała zachęcić młodych ludzi do podejmowania studiów wyższych. Liczne przywileje, na jakie mogą oni liczyć, stypendia, staże i obietnica wymarzonej pracy skusiła niejednego. Zdarza się, niestety często, że po trzech lub pięciu latach spędzonych na uczelni przychodzi rozczarowanie rzeczywistością, a ofert pracy w wybranym kierunku brak. Aktualnie jest to zjawisko bardzo duże, a także duży problem rzeszy młodych ludzi.
Rynek pracy jest materią bardzo dynamiczną, a w ciągu pięciu lat studiów zachodzą na nim nieraz bardzo gwałtowne zmiany. Oznacza to, że studenci pierwszego roku kierunków, na które jest zapotrzebowanie wśród pracodawców, po pięcioletnim okresie kształcenia mogą być niemile zaskoczeni gdy okaże się, że popyt na ich wykształcenie już się wyczerpał w wyniku przewrotnych rynkowych procesów. Dlatego wybierając kierunek nauczania należy myśleć perspektywicznie, zapoznać się z prognozami rynkowymi i na takich danych opierać swój wybór. Poza tym warto możliwie najwcześniej rozpocząć praktykę zawodową, nawet w trakcie studiów. Wejście na rynek już na drugim czy trzecim roku powoduje, że po otrzymaniu dyplomu konkurencyjność takiego absolwenta na rynku pracy będzie większa, gdyż poza teorią posiadać on będzie również przydatne doświadczenie.

Z pewnością większe szanse na znalezienie pracy będą mieli studenci kierunków ścisłych. Istnieją natomiast wydziały, których ukończenie traktować należy wyłącznie w kategoriach hobbistycznych, gdyż zapotrzebowanie na teoretyków z tych dziedzin jest niewielkie, lub wręcz niszowe. Do takich z pewnością należy filozofia, filologie, politologia, europeistyka czy socjologia. Część z tych kierunków była najbardziej oblegana jeszcze 4-5 lat temu, stąd na rynku wielu ich absolwentów, którzy nie mogą znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem.

Jednakże studia to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także szkoła życia i możliwość zdobycia przydatnych umiejętności. W zależności od kierunku oraz programu nauczania studiowanie uczy jak się uczyć, czyli jak selekcjonować informacje i jak przyswajać najistotniejsze z nich. Dodatkowo jest doskonałą szkołą organizacji własnego czasu, prowadzenia dyskusji, argumentowania, wypowiadania się, prezentacji czy zdobywania danych. Tego typu przygotowanie oraz wiedza teoretyczna z danej dziedziny stanowi solidne przygotowanie do wykonywania zawodu. Trzeba mieć bowiem świadomość, że samo ukończenie studiów nie jest jednoznaczne ze zdobyciem zawodu, a ci, którzy na to liczą mogą się mocno rozczarować.

Aby odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie należy sobie uświadomić, że poza wszelką wątpliwością nie ma sensu studiowanie dla samego studiowania. Zdobycie papierka nie jest wystarczające do zdobycia pracy, szczególnie jeśli dokumentuje uzyskanie wykształcenia, na które nie ma zapotrzebowania na rynku. Obecne pokolenie bezrobotnych absolwentów wpadło w pułapkę twierdzenia, że studia gwarantują pracę, zapominając przy tym o innych, pobocznych, ale równie ważnych umiejętnościach. Z pewnością decyzję tę trzeba przeanalizować i przemyśleć, ponieważ wybór perspektywicznego kierunku oraz czerpanie ze studiów tego, co dają poza suchą wiedzą, są pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery zgodnej z zainteresowaniami i zdobytym wykształceniem.