Matura międzynarodowa

Idea matury międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation) zrodziła się pod koniec lat `60 w Genewie. Była efektem pracy specjalistów w dziedzinie edukacji wywodzących się z różnych krajów, wspieranych dodatkowo przez UNESCO. Aktualnie w Polsce program matury międzynarodowej realizują 32 szkoły, w tym 16 państwowych. Aby do niej podejść  należy przejść dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, w trakcie którego lekcje odbywają się w języku obcym – angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Zwieńczeniem nauki jest możliwość podejścia do matury międzynarodowej, która jest honorowana na wielu prestiżowych uczelniach na świecie, w tym przez takie sławy jak Oxford czy Cambridge. Program nauczania przygotowujący do tego egzaminu można więc rozpocząć po ukończeniu pierwszej klasy liceum.

Nauka

Matura międzynarodowa obejmuje w sumie aż sześć egzaminów z poszczególnych bloków tematycznych, z czego co najmniej trzy z nich trzeba zdawać na poziomie rozszerzonym. Podział przedmiotów wygląda następująco:
- język podstawowy - wyboru należy dokonać spośród 80 języków, w tym istnieje możliwość wyboru języka ojczystego; blok ten obejmuje dodatkowo literaturoznawstwo danego języka,
- drugi język, którego naukę można rozpocząć od podstaw albo jako kontynuację,
- nauki społeczne, do których zalicza się m.in. geografia, historia, historia islamu, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia,
- nauki doświadczalne, m. in. chemia, fizyka, biologia, nauki o środowisku czy technologia projektowania,
- nauki matematyczne - tu do wyboru matematyka jest na trzech poziomach zaawansowania, a jako przedmiot dodatkowy uczniowie mogą wybrać również informatykę,
- sztuka, czyli nauka o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu. Możliwa jest zamiana przedmiotu z grupy ostatniej na jeden z pozostałych grup.

Jednak zdanie egzaminów z wybranych przedmiotów to nie wszystko. Do uzyskania matury międzynarodowej niezbędne jest również napisanie pracy, najczęściej w języku wykładowym, której objętość wynosi do 4000 słów. Praca może zostać napisana z dowolnego przedmiotu nauczanego na kursie, przy czym nie musi to być przedmiot zdawany na maturze. Uczeń musi jednak samodzielnie przeprowadzić badania niezbędne do zaliczenia pracy, a proces twórczy odbywa się pod kierownictwem nauczyciela z danej szkoły.

Ponadto niezbędne jest zaliczenie 150 godzin CAS (Creativity, Action, Service), w ramach których odbywają się zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, czy zajęcia o charakterze działalności społecznej. Przyszły maturzysta musi także zaliczyć kurs teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge), na który składa się 100 godzin zajęć przybliżających uczniowi wiedzę z zakresu podstaw epistemologii i krytycznego myślenia. W ramach kursu uczeń zobowiązany jest również do napisania eseju o objętości 1200-1600 słów na podany temat, który może wybrać z listy tematów zaproponowanych przez IBO, a także przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami poruszanymi na kursie TOK. Za zrealizowanie powyższych zadań maturzysta otrzymuje punkty, które wpływają  na podniesienie oceny końcowej na dyplomie.

Matura międzynarodowa otwiera dla najlepszych uczniów możliwość dostania się na prestiżowe uczelnie polskie i zagraniczne bez dodatkowych egzaminów, a wśród nich np. na wspomniane Oxford czy Cambridge, ale również Harvard, Yale czy MIT.