Kariera uniwersytecka - czy warto zostać na uczelni

Kontynuowanie kariery na uczelni po zakończeniu studiów jest dla jednych znalezieniem idealnego połączenia między pracą a pasją, a dla innych perspektywą na ciekawszą karierę, a w przyszłości wyższe zarobki. Tytuł doktora pozwala na rozwijanie swoich zainteresowań, a także bardziej twórcze podejście do zawodu, które nie polega na posługiwanie się czyimś dorobkiem, ale na tworzeniu własnego, który kiedyś będzie służył do nauki innym.

Jednak życie doktoranta nie jest usłane różami. Przede wszystkim ze względu na zarobki, które plasują się często poniżej średniej krajowej, a nawet poniżej najniższego krajowego wynagrodzenia. Środowisko naukowe w Polsce, szczególnie wyższego stopnia, boryka się bowiem z poważnym problemem, mianowicie ze stałym brakiem pieniędzy. Na początkowym etapie kariery naukowej ambicje nie idą więc w parze z godziwymi dochodami, jednakże młodzi doktoranci mają kilka możliwości aby dorobić do pensji.

Nauka

Jednym ze źródeł finansowania może zostać stypendium dla doktorantów studiów stacjonarnych, którzy muszą między innymi terminowo realizować program studiów, angażować się w zajęcia dydaktyczne i badania naukowe prowadzone na uczelni. Wysokość dofinansowania nie może wynosić mniej niż 60% najniższego zasadniczego uposażenia asystenta. To rozwiązanie nie jest jednak dostępne na wszystkich wydziałach, jednak coraz więcej uczelni wprowadza to udogodnienie.

Doktoranci mogą również korzystać z funduszu pomocy materialnej. Tego typu pomoc uzależniona jest od statusu materialnego studenta. Kształcenie doktorantów powinno opierać się na badaniach naukowych, toteż możliwe jest uzyskanie dofinansowanie do tego typu projektów. Nie jest to co prawda sposób na uzyskanie środków na życie, jednak przyszły doktor powinien mieć na uwadze, że jego kariera, a tym samym wysokość przyszłych zarobków, zależna jest od posiadanego dorobku naukowego, w który warto inwestować czas i środki.

Mimo, iż droga do zostania doktorem biegnie głownie pod górkę, to po jej przejściu młody doktor może liczyć na całkiem przyzwoite wynagrodzenie, które zależne jest oczywiście od dziedziny nauki, w jakiej zdobył tytuł. Szczególnie doceniane są wąskie i rzadkie specjalizacje, a pensje wahają się od dwóch do kilku tysięcy złotych. Zaletą zawodu jest z pewnością możliwość jednoczesnego pracowania na kilku uczelniach, co równa się pomnożeniu pensji. Ponadto pracownicy naukowi mogą uzyskać dodatkowe zarobki dzięki piastowaniu różnych stanowisk na uczelni, np. kierowników zakładów, dziekanów itp. Podczas pracy doktora możliwe jest również kontynuowanie edukacji i zdobywanie kolejnych szczebli naukowej kariery. Każdy zdobyty tytuł wiąże się z podniesieniem zarobków, większym prestiżem, możliwościami uzyskania większych środków na badania naukowe.

Doktorat, podobnie jak kierunek studiów, powinien być dobrze przemyślany, szczególnie pod względem doboru dziedziny naukowej, w której ma być zdobyty. Jeśli doktorant wybierze kierunek niszowy lub taki, na który jest popyt na rynku, przy niemałej dozie cierpliwości, ale także dyscypliny i zaangażowania, kariera uniwersytecka może po czasie przynieść wymierne korzyści.