Fachowcy poszukiwani za granicą

Polscy pracownicy są grupą bardo docenianą zagranicą, szczególnie w zakresie niektórych specjalności. Wynika to między innymi z faktu, iż mimo negatywnych ocen systemu edukacji dokonywanych z perspektywy obywateli, to w ujęciu globalnym poziom kształcenia w naszym kraju jest na bardzo wysokim poziomie. Wiele osób z wyższym wykształceniem, a nawet po zdobyciu doświadczenia w Polsce, decyduje się na wyjazd za granicę, głównie ze względu na lepsze zarobki, ale także na wyższe standardy zatrudnienia i kulturę pracy. Specjaliści z niektórych branż są szczególnie pożądani.

Nauka

Największa ilość zagranicznych pracodawców ogłaszających się w Polsce pochodzi z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech i Holandii. Głównymi dziedzinami gospodarki, których dotyczą oferty pracy są budownictwo, przemysł ciężki, branża opierająca się na transporcie, spedycji i logistyce, czyli tzw. TSL oraz IT. W tych krajach największe zapotrzebowanie dotyczy inżynierów, pracowników sprzedaży i obsługi klienta. Na brak ofert nie mogą również narzekać specjaliści zajmujący się rozwojem oprogramowania i administracją. Wśród pracowników fizycznych pracę mogą znaleźć fachowcy z dziedzin takich jak produkcja, budowlanka czy mechanika pojazdów.
W Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii zatrudnienie znajdą również specjaliści z sektora opieki zdrowotnej, szczególnie pielęgniarki i położne, ale również lekarze niektórych specjalności. Deficyt pracowników widoczny jest także w branży finansowej, która podobnie jak w Polsce równie szybko rozwija się w pozostałych częściach Europy. Ludzi do pracy w tej branży szuka miedzy innymi Austria, Irlandia, Belgia, czy Hiszpania. Skandynawia z kolei to idealne miejsce dla osób z sektora budowlanego, a szczególnie dla monterów, serwisantów i inżynierów.

Wyjazd do pracy poza granice kraju jest dużą szansą na rozwój kariery i lepsze opanowanie języka obcego, z drugiej jednak strony od osób aplikujących na specjalistyczne stanowiska wymaga się już władania językiem obcym i to w zakresie obejmującym fachową, techniczną terminologię. Najwięcej ofert dotyczy znajomości języka angielskiego, ale zdarzają się i takie, w których niezbędne jest władnie językiem danego kraju.

Jednakże praca zagranicą to przede wszystkim dużo wyższe zarobki. Po pierwsze pensja wypłacana jest w obcej walucie, co powoduje już czysto matematyczną podwyżkę, a po drugie średnie zarobków w wymienionych branżach i krajach są dużo wyższe od średnich płac, jakie można uzyskać w Polsce wykonując ten sam zawód.