Co aktualnie warto studiować

W życiu każdego przychodzi taki czas, kiedy należy się zdecydować, w jakim kierunku poprowadzić swoją karierę i jakie studia wybrać? A przebierać jest w czym, gdyż uniwersytety, a także uczelnie niepubliczne swoje i tak już bogate oferty zwiększają co roku o kolejne kierunki, o których istnieniu jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał. Jak więc nie przepaść w tym gąszczu ofert, jak nie dać się zwieść zwykłemu marketingowi i jak nie zmarnować pięciu lat swojego życia na studiowanie kierunku bez perspektyw?

Nauka

Przede wszystkim nie dać się omamić ulotkom, banerom i plakatom, którymi o tej porze roku uczelnie (zarówno publiczne jak i prywatne) zaczynają atakować niedawnych maturzystów ze zdwojoną siłą. Otwierają one bowiem dużo nowych wydziałów, proponując drogę nauczania ukrytą pod intrygującą nazwą kierunku, który niekoniecznie jest gwarantem zdobycia wykształcenia, po którym pracodawcy będą się bili o przyszłego absolwenta. Należy bowiem podejść do sprawy obnażając brutalną prawdę o dzisiejszym szkolnictwie wyższym, które utraciło prestiż jakim cieszyło się jeszcze kilka lat temu. Obecnie bowiem tworzenie najdziwniejszych kierunków ma często ukryty cel, jakim jest zdobycie kolejnych studentów, co wiąże się nieraz z niemałymi sumami zasilającymi regularnie konto uczelni.

Od kilku już lat potwierdza się reguła, że największe szanse na znalezienie pracy w zawodzie mają osoby kończące kierunki ścisłe. Humaniści zapełnili rynek już jakiś czas temu, po pierwsze dlatego, że tego typu kierunki uważane za łatwiejsze były częściej wybierane, a po drugie branże, w jakich mogą oni później znaleźć zatrudnienie borykają się obecnie z wieloma problemami, z których najpoważniejszym jest chyba niż demograficzny, co powoduje np. mniejsze zapotrzebowanie na nauczycieli szkolnych i akademickich, czy pracowników oświatowych.

Kierunkami o najlepszych perspektywach są więc kierunki ścisłe. Nie będzie zaskoczeniem, że najlepiej wypadają tu specjalizacje z zakresu IT, elektroniki, a także inżynierii różnych dziedzin. Wynika to z faktu, iż obecny rozwój przemysłu, a także trendy w podnoszeniu standardów życia są oparte głównie na automatyzacji i poszukiwaniu nowych technologii we wdrażaniu tych procesów.
Wśród innych kierunków, które warto wziąć pod uwagę wymienić można biotechnologię, mechatronikę, robotykę i automatykę czy inżynierię materiałów. Coraz więcej inżynierów zasila branżę medyczną więc tego typu kierunki również dobrze rokują, a dotyczą nie tyle bezpośredniej praktyki medycznej, co badań, w tym zarówno na komórkach ludzkiego organizmu jak i w zakresie wdrażania nowych technologii. Jednakże te dziedziny w Polsce dopiero się rozwijają, ale pracownicy z takimi specjalizacjami są bardzo cenieni zagranicą, gdzie więcej środków przeznacza się na badania nad nowymi technologiami.

Nie przewiduje się zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników z branży finansowej, która jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Tutaj pracę znajdą analitycy, doradcy, ale również dobrzy handlowcy. Natomiast biorąc pod uwagę aktualną sytuację demograficzną w kraju, już dziś wiadomo, że z biegiem lat wzrastać będzie zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów z zakresu geriatrii, a także na osoby zajmujące się opieką osób starszych.

Przerażeni dotychczas przeczytanymi informacjami humaniści powinni skupić się na nauce języków obcych, których znajomość z pewnością podniesie ich wartość na rynku pracy. Posiadają oni bowiem cechy, których brak osobom o umysłach ścisłych, jak komunikatywność, kreatywność oraz lepsze zdolności lingwistyczne, co również jest pożądane przez wielu pracodawców. Poza standardowym już właściwie angielskim, warto przyjrzeć się sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie i takimi kryteriami popierać swój wybór, decydując się np. na naukę chińskiego, którego wybór przy obecnie rosnącej ekspansji gospodarczej tego kraju oraz niewielkiej ilości osób, którzy językiem chińskim może okazać się przepustką do rozpoczęcia ciekawej kariery.